Теми

Tози дял съдържа специално създадени за Оpen Art Files авторски текстове на критици, куратори, историци на изкуството и художници, които да служат за ориентири на читателя в множеството от групи, огранизации, художници и куратори, които имат принос за развитието на българското съвременно изкуство. Времевата рамка на темите обхваща периода на 1980-те години до ден днешен, а тематичната няма ограничения - тя е на практика отворена за нови прочити и интерпретации. Съвкупността от текстовете има за цел да очертае една нелинейна история на процеси и тенденции в българското изкуство, представена от различните гледни точки на техните автори.

Теми

1 2