Публикации

Open Art Files е част от образователна програма „Въведение в съвременно изкуство“ на фондация „Отворени изкуства“, която освен настоящия сайт включва издателска, изложбена и събитийна дейност. В този дял ще откриете повече информация за публикации свързани с програмата, които дават задълбочен и достъпен поглед над автори, произведения, история и процеси част от разказа българското съвременно изкуство. Публикациите са двуезични и достъпни в онлайн издания, съпътствани с богат снимков и библиографски архив.


Весела Ножарова

Въведение в българското съвременно изкуство, 1982 - 2015, 2018.

Книга

Детайли„Въведение в българското съвременно изкуство, 1982 - 2015“. Весела Ножарова. 2018

„Въведение в българското съвременно изкуство, 1982 - 2015“ на Весела Ножарова е резултат от лекции, четени в Пловдив и София по време на образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“, организирана от фондацията „Отворени изкуства“.

Тази книга-изследване в близката история на художествена сцена в България, има изключителна стойност в енциклопедичното си начинание да даде обзор на преходен период, изпълнен с множество социални, икономически и културни трансформации, където художественият живот успява да реагира, критикува и предложи алтернативи, макар не винаги те да бъдат реализирани. Разказът се движи хронологично и бива разделен на четири части: „Съвременното изкуство в България до края на 80-те години на 20 век“, „Съвременното изкуство в България през първата половина на 90-те“, „Втората половина на 90-те“, „Съвременното българско изкуство след 2000 г.“, които изграждат плътна представа за художествения кипеж, но и разочарования от контекста. В избора на автора да представи процесите във възходяща градация: събитие, художник, творба, прочитът бива улеснен и позволява паралелното проследяване на идеи, сдружения и колективи, търсения. Допълнително са включени части, които коментират ролята на критиката институциите, търсенията за излизане извън родния контекст, появата на съвременния куратор и опитите за развитие на меценатска и колекционерска практика, които сочат корена на въпроси, вълнуващи сцената и до днес.

Освен увличащия разказ, книгата е богато илюстрирана с архивни кадри, които успяват да визуализират и развият историята за българското съвременно изкуство. Препратките и цитатите от интервюта, изкуствоведски текстове в периодичния печат, каталози и програми, онлайн архиви показват колко разпръснати са множеството истории на художници, критици, куратори и публика. Подреждането на този богат и сложен архив и стремежът за обективност във „Въведение в българското съвременно изкуство, 1982 - 2015“ превръщат книгата в изключително важно, привидно скромно звучащо, въведение в историята на процеси, които продължават и днес.

Издателство Жанет 45, издател, 2018 
Фондация Отворени Изкуства, съиздател, 2018 
Весела Ножарова, автор, 2018

Кирил Златков, дизайн книжно тяло, 2018 
Постстудио, дизайн корица, 2018 
На корицата е използван детайл от творбата на Правдолюб Иванов: „Паметта е мускул“, 2007

Формат: 165/240 cm 
Меки корици 
Брой страници: 300 страници

Книгата се разпространява в книжарниците в България 
Корична цена: 35.00 лв. 
Цена online: 33.25 лв. 
Поръчай книгата онлайн тук.


Вера Млечевска

Open Art Files: Записки и бележки под линия, 2019.

Книга

Детайли„Open Art Files: Записки и бележки под линия“. Вера Млечевска. 2019

„Open Art Files: Записки и бележки под линия“ е каталог, съпътстващ едноименната изложба и образователна програма от турове, лекции и прожекции, с куратор Вера Млечевска, реализирани като част от дейността на фондация „Отворени изкуства“.

Както кураторът споделя във въведителния текст: „Разговорите за историята на изкуството никога не вървят еднопосочно, те винаги се отклоняват в множество лични истории, в странични бележки и изключения…“. Така и настоящото издание не прави опит за последователен разказ, а такъв „по интуиция“, водена от внушенията на образа и възможните взаимоотношения между различна образност. Открояващи се теми в този поглед, събиращ над 40 автори от различни времеви периоди и географски траектории, са институцията и излизането извън нея, колективите и маршрутите, тялото и идентичността, където не изчерпателно, а с любопитство към невидимите връзки, задвижващи процесите, наред с добре известни представители на българското съвременно изкуство, са включени и по-слабо или напълно неизвестни имена и произведения.

Проектът се развива паралелно със сайта Оpen Art Files, където могат да бъдат открити произведения, съпътстващи текстове и творчески биографии, част от които са включени и в изданието „Open Art Files: Записки и бележки под линия“. Каталогът е двуезичен и се разпространява безплатно, както и под формата на онлайн издание.

Издател: Фондация „Отворени изкуства“ 
Пловдив, 2019

Съставител на каталога: Вера Млечевска 
Преводач:  Детелина Гърбатова 
Коректор на български: Лора Султанова 
Коректор на английски: София Клайнсасер

Дизайн и предпечат: POSTSTUDIO
Печат: Pulsioprint

Формат: 165/240 мм 
Корици: меки корици 
Брой страници: 224 страници 
Тираж: 300

Онлайн издание


Фондация „Отворени изкуства“

10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ, 2018.

Книга

Детайли„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ”. 2018

„10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ” е юбилейно издание на фондация „Отворени изкуства“, което е едновременно равносметка на осъществената дейност, честване на постигнатото и моментна картина от разнообразната продължаваща дейност на сдружението. Хронологична таблица в началото на изданието показва, че и този разказ не може да бъде събран в последователна хронология, а е съставен от множество различни представяния, дискусии, образователни лекции, видеопрожекции, изложби, граждански инициативи и поредица от събития, въвличащи архитекти, дизайнери, икономисти, артисти, изкуствоведи - хора въвлечени в културния живот и с активна гражданска визия за своя град, без които осъщественото не би било възможно.

Изданието е също и каталог на съпътстващата изложба си името „10 г. Отворени изкуства: ТУК НАВСЯКЪДЕ” с куратор Владия Михайлов, осъществена през 2017 г. в град Пловдив. „ТУК НАВСЯКЪДЕ“, пише куратора, е концептуален инструмент, с който подходих към осмислянето на архива и историята на организацията“. Изложбата има хибриден характер с включването на документална и художествена част, а осъществяването й е свързано с ревитализирането на изоставения в центъра на Пловдив магазин за детски стоки Детмаг „Снежанка“.

Изданието е достъпно и онлайн и е подходящо въведение както за дейността на фондация „Отворени изкуства“, така и към инициативите, които продължават да се развиват и към днешна дата

Текст: Владия Михайлова и архив фондация „Отворени изкуства“ 
Редакция: Веселина Сариева, Катрин Сариева 
Координация и редакция: Василена Панчарова 
Превод: Калоян Начев, Луиза Йорданова
Коректура: Лора Султанова

Дизайн: Студио ПУНКТ
Тираж: 500 бр

Онлайн издание