back

Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство Open Art Files

Добре дошли!

Сайтът представя база данни и архив за съвременно българско изкуство, онлайн библиотека и специално създадени тематични критически текстове. Съдържанието на проекта ще се обновява и допълва, за да създаде все по-пълна картина на процесите, основните проблеми, артистите и събитията в съвременната българска арт сцена.

Още

Хора

Пространства

ReBonkers

Галерия, Фондация, Фестивал, Социално пространство

TaM

Социално пространство, Галерия