Sarieva / Gallery

За пространството

Sarieva / Gallery е иновативна институция, представяща изкуство от България и Балканския регион. Създадена от Катрин и Веселина Сариеви, галерията продължава семейната традиция в културната и обществена сфера на България от векове.

Sarieva / Gallery представлява автори с утвърдена кариера, поддържа списък от художници с налични творби, постоянно открива, преоткрива и подкрепя артистични таланти.

Основното изложбено пространство се намира в  Пловдив, вторият по големина град и културна столица на България. Галерията поддържа шоурум в София и регулярно организира изложби в DOT Sofia, чиято арт-колекцията курира.

Част от програмата на Sarieva е посветена на образование в изкуството и за тази цел поддържа специално пространство за диалог, анализ и развитие, наречено *Кабинет [kəbineˈt], което се намира в Пловдив.

История на галерията:

Галерията възниква и се развива в неблагоприятна среда за съвременното българско изкуство и арт-пазар, което налага дългогодишни усилия от страна на основателите за създаване на необходимия контекст.

Следвайки мисията на семейството си, през 2004 г. Катрин Сариева стартира първата си галерия в Пловдив, наречена Сариев. Фокусът на галерията е съвременната керамика и фотография.

През 2005 г., дъщерята й, Веселина Сариева, започва дългосрочна и широкообхватна стратегия за създаване и развиване на културна аудитория и стартира програмата за музеи, галерии и градска култура - "Нощ/Пловдив". Това начинание води Катрин и Веселина до основаването през 2007 г. на ключовата българска фондация Open Arts Foundation и създаването през 2008 г. на общностен център в Пловдив, който се нарича artnewscafe (днес *Кабинет).

Галерия Сариев претърпява трансформация през 2009 г., разширявайки фокуса си, за да обхване съвременното изкуство в различни му форми.

През 2011 г. Веселина Сариева се присъединява като съ-директор и се поставя началото на галерия Sariev Contemporary. Тази институция за съвременно изкуство, изградена по международен модел, развива впечатляващ списък от представлявани художници, има разширена изложбена програма, образователни инициативи, активни международни ангажименти и участия в панаири за изкуство. В същата година стартира и образователната програма „Въведение в съвременното изкуство“.

Галерия Sariev Contemporary изиграва централна пионерска роля в международнотото признание на българското съвременно изкуство.

След глобалните събития през 2000 и 2021 г., Веселина и Катрин Сариеви обявяват нов етап в развитието на институцията. За да подчертаят женския подход на еманципация, те добавят една буква "а" към фамилното име Сариев, което го отличава като женско име в българския език. Sarieva / Gallery разширява своя географски обхват и стартира съвместни инициативи с организации и колекционери, за да разгърне полето на идеите си и да подкрепи по най-добрия начин авторите, с които работи.

Gallery Sariev

Недко Солаков

Природа, 2016

Изглед от изложбата в Sariev Contemporary

Арт Брюксел 2016

Панаира за съвременно изкуство

Панаира за съвременно изкуство Арт Брюксел 2016, изглед от щ...

15 минути слава

пърформативно събитие

Презентация на Елена Назърова. Част от платформата "ФОН: Мла...

Работна визита на арт критика

Оливър Башано (ArtReview, Лондон)

2016, част от проекта „Работни визити на международни курато...

Рада Букова

Всички, 2018

Част от самостоятелната изложба Каква енергия влагаме, за да...

Ванеса Попова

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE I – In Defense of Solid Material, 2021.

Фотография

Детайли


Яна Лозева

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE III – Under Deconstruction, 2021.

Фотография

Детайли


FUTURE UNFORGETTABLE PHASE I – In Defense of Solid Material

Мария Джелебова, 2021.

Фотография

Детайли


Яна Лозева

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE III, 2021.

Фотография

Детайли


Руди Нинов

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE VI – Color Words In Prologue, 2021.

Инсталация

Детайли

  • Фотограф: Ванеса Попова

Владимир Иванов, Станка Цонкова-Уша, София Грънчарова

ЕХО, 2022.

Колаж

Детайли

  • Фотограф: Мария Джелебова

Мария Джелебова

Let Them Draw III, 2021.

Инсталация

Детайли