Въведение в съвременното изкуство

В рамките на образователната програма „Въведение в съвременното изкуство“, фондация „Отворени изкуства“ работи от години за популяризирането на българското съвременно изкуство в страната и чужбина и фокусиране върху образованието сред местната публика, осъзнавайки важността на тези усилия за постигане на трайни резултати, които да бъдат от значение за цялата сцена за изкуство в България.

Част от образователната програма е издаването на artnewscafe bulletin, което започва през 2008 г. отначало на хартия, а в последствие като онлайн публикация и мобилно приложение. От 2011 г. ежегодно се организират образователни курсове и лекции с гост лектори, куратори, художници, критици под името Въведение в съвременното изкуство в локации в София, сред които Софийска Градска Художествена Галерия, Vivacom Art Hall, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия – галерия „Академия“, а през 2015 и 2016 г. лекции за съвременно изкуство се правят и в Пловдив. Тази платформа се организира в сътрудничество с галерия SARIEV Contemporary, която има експертиза в разнообразни проекти и инициативи в сферата на съвременното изкуство. В допълнение, за популяризирането на българското съвременно изкуство в чужбина двете организации обменят опит и организират периодично работни визити на куратори, арт критици и колекционери в България.

През 2015 г. организират Фокус: България на панаира Viennacontemporary, което е първото мащабно представяне на българско съвременно изкуство на панаир и е от изключително значение и за пазара на изкуство в страната. Представянето включи над 50 български съвременни художници, програма с разговори и пърформанси и публикация, с което се целеше да се представи възможно най-детайлна картина на сцената в България.

Друга значима инициатива, насочена към пазара на изкуство и неговото стимулиране, е Форум Колекционери, който представя български и международни колекционери в лекции, срещи, статии и работни посещения.

През 2016 г. Катрин и Веселина се обръщат към Лъчезар Бояджиев за подготовка на Лекционни турове с художника Лъчезар Бояджиев из София, които предлагат нов подход за включване на публиката и възприемането на изкуството и градската среда в по-широк контекст.

Друга инициатива е издателската дейност, свързана с книги, посветени на история на българското изкуство и съвременното изкуство като цяло. През 2018 г. е публикувана книгата „Въведение в българското съвременно изкуство“ с автор Весела Ножарова – издание на български и английски език, което е първата пространна история на българското изкуство от края на ХХ и началото на ХХI век.

Като допълнителна дейност Фондация „Отворени изкуства“ инициира или подкрепя изложби, които са важни за осмислянето на съвременното българско изкуство.

По всички свои проекти Фондация „Отворени изкуства“ работи с утвърдени критици и куратори, които са канени да разработват свои концепции заедно с екипа на фондацията и галерията: Вера Млечевска, Светлана Куюмджиева, Светла Петкова, Владия Михайлова, Весела Ножарова, Яра Бубнова, Десислава Димова и Борис Костадинов.

Проектът „Open Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство“ се основава върху този опит на фондация „Отворени изкуства“ и цели да го разшири и даде по-обширно съдържание.

Проектът „Open Art Files” е подкрепен от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ и Гауденц Б. Руф.