Пространства

В този дял на Open Art Files  ще намерите информация за пространства и действащи организации ориентирани към визуално изкуство, които обхващат държавни институции, нестопански творчески организации, частни галерии, донорски организации, неформални обединения, които представляват важна част от инфраструктурата за изкуство в България. 

Списък Пространства

ReBonkers

Галерия, Фондация, Фестивал, Социално пространство

TaM

Социално пространство, Галерия

КО-ОП

Галерия, Социално пространство

1 2 3