Видео канал

Този дял на Open Art Files има за цел да документира, запази и представи поредица от събития, програми, дискусии и истории, за които медията на видеоархива се оказва най-подходяща, а именно публичните срещи на живо и тези във виртуална онлайн среда. Тук са представени водещите инициативи, съпътстващи Open Art Files, част от образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ на фондация „Отворени изкуства“. Те имат за цел да дадат един допълнителен настоящ поглед към историята, възприятието, популяризирането и процесите зад съвременното изкуство.


Въведение в съвременното изкуство

„Въведение в съвременното изкуство“ е дългогодишна инициатива на фондация „Отворени изкуства“ за популяризиране и обогатяване на разказа за българското съвременно изкуство. През годините инициативата среща множество партньори и ангажира представители на българското съвременно изкуство, сред които куратори, изкуствоведи и артисти от страната и чужбина.

Видеоканалът „Въведение в съвременното изкуство“ е видеоархив от осъществените лекции и срещи. Понякога те са под формата на интервюта, като поредиците „Разговори с творци“ или „Художници говорят за изкуството“, панелни лекционни срещи под надслов „Въведение в съвременното изкуство“ с лектори като Весела Ножарова, Вера Млечевска, Боян Манчев, Ани Васева, Диана Попова, Красимир Терзиев, Миглена Николчина и много други, а понякога са под формата на турове, като поредицата „Лекционни турове с Лъчезар Бояджиев“.

Записите са съпътствани с видео и фотографски материал, който илюстрира всяка от темите и отразява конкретното събитие. Така срещите, които са отворени за широката публика, остават отворени и достъпни под формата на видеодокумент.
Видеоканал


Форум Колекционери

Форум Колекционери е платформа съществуваща от 2011 г. по инициатива на фондация „Отворени изкуства“, която има за цел да представи водещи колекционери, тенденции и практики в страната и чужбина. През годините той има различен фокус, отговарящ както на конкретните обстоятелства на пазара на изкуството, така и на водещите творчески практики и нови тенденции. Форумът успява също така да срещне представители на различни частни галерии и да даде моментна картина от тяхната практика, необходимости, очаквания и предстоящи програми.
Видеоканал


Future Unforgettable

Future Unforgettable е продължаваща инициатива по концепция на Веселина Сариева. Заглавието е по едноименната творба на Красимир Терзиев. Future Unforgettable, по думите на Сариева, „е курирана мултижанрова ситуация в сферата на визуалните изкуства“. Тематичният фокус на тази мултижанрова ситуация е полифоничен и многообхватен.

Отделните времеви фази на Future Unforgettable, които включват изложби, дискусии, представяния, създаване на видеоархив и онлайн платформа са ориентирани около възможността за диалог, както е в поредицата „Общности“,  фокусирана върху пространствата и колективите зад тях, ролята на институциите и опита досега, чрез интервюта и създаване на дискусионна лабораторна среда. Тази поредица ни среща с артисти и представители на културния сектор във Велико Търново, Габрово, Варна, София и Пловдив.

Събраните в сайта на Future Unforgettable документален и видео архив предоставят възможност за съпреживяване и реинтерпретация и са инструмент срещу втвърдяването на историята в нещо непременно отминало.
Future Unforgettable
Видеоканал


Критици в космоса

Критици в космоса е платформа на фондация „Изкуство - дела и документи“ за кратки видео филми, които представят как изкуството влиза в комуникация с публиката в среда различна от галерията, каква идея стои зад едно произведение и какви теми мотивират художниците да работят в днешно време. Платформата цели да отвори поле за критика и разговори върху актуални изложби или тенденции в социалния живот на изкуството.
Видеоканал