Контакт

OPEN ARTS Foundation

За контакт с нас:

- във връзка с редакторското съдържание на сайта, моля отправяйте въпросите си в общ мейл към:

Веселина Сариева инициатор на проекта и идейна разработка sarieva@openart.info

Вера Млечевска куратор / главен редактор сайт и съдържание veramlechevska@gmail.com

Десислава Милева – редактор сайт oaf-files@openarts.info

За генерални въпроси и партньорства:

Фондация Отворени изкуства

България, Пловдив 4000

ул. Отец Паисий 36

office@openarts.info

www.openarts.info