За Open Art Files

За нас 

Фондация „Отворени Изкуства“ е създадена през февруари 2007 в Пловдив от Катрин и Веселина Сариеви. От тогава работи активно за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.

Дейността и проектите на „Отворени Изкуства“ имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди, намерили са множество съмишленици и са определяни като един от важните фактори за развитие и насърчаване на съвременния културен живот в Пловдив и страната.

Годишната програма на „Отворени изкуства“ обхваща платформите: „Нощ на музеите и галериите“; „Образователна програма“; „Град и култура“, като всяка платформа има собствени краткосрочни или дългосрочни подпроекти. Организацията работи с водещи експерти за развитие на проектите си.

През годините и по различните си проекти фондацията е създавала широка партньорска мрежа, която включва местни и национални институции, български и чуждестранни неправителствени организации, чуждестранни културни институти в България, стотици артисти и художествени колективи, както и партньори от частния сектор.

Някои от проектите си „Отворени Изкуства“ осъществява в сътрудничество с галерия SARIEV Contemporary и artnewscafe, които са други две организации, създадени от Катрин и Веселина Сариеви в Пловдив. Физическите пространства на тези организации оформят своеобразен културен център в края на ул. Отец Паисий в Пловдив.