Open Art Files

Търсене в библиотеката с файловете

Документи

I am free

 • Година: 1981
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Рисунка

Стена

 • Година: 1981
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Рисунка

Ecce Homo I

 • Година: 1979
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Рисунка

Ecce Homo III

 • Година: 1979
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Рисунка

Ecce Homo II

 • Година: 1979
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Рисунка

Ecce Homo IV

 • Година: 1979
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Рисунка

Сцена

 • Година: 1983
 • Автор: Владимир Иванов
 • Тип: Графика

Без захар

 • Година: 2021
 • Автор: Алина Папазова
 • Тип: Инсталация

"Pathways to bliss"

 • Година: 2022
 • Автор: Алина Папазова
 • Тип: Инсталация

"Pathways to bliss"

 • Година: 2022
 • Автор: Алина Папазова
 • Тип: Инсталация

0

 • Година: 2019
 • Автор: Съпромат
 • Тип: Скулптура

Видение

 • Година: 2020
 • Автор: Съпромат / Цвета Дойчева
 • Тип: Site-specific
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 69 70