Open Art Files

Търсене в библиотеката с файловете

Документи

Не, благодаря

 • Година: 2021
 • Автор: Милена Филипова
 • Тип: Дигитално изкуство

Композиция

 • Година: 2017
 • Автор: Сирма Сарафова Ораховац
 • Тип: Живопис

Композиция

 • Година: 2016
 • Автор: Сирма Сарафова Ораховац
 • Тип: Живопис

Композиция

 • Година: 1990
 • Автор: Сирма Сарафова Ораховац
 • Тип: Живопис

Майка ми

 • Година: 1967
 • Автор: Сирма Сарафова Ораховац
 • Тип: Живопис

GLOW Fragments

 • Година: 2020
 • Автор: Николай Петров
 • Тип: Site-specific

2D+3D=1

 • Година: 2021
 • Автор: Проект на студенти по Керамика
 • Тип: Site-specific

Artist of the Day

 • Година: 2020
 • Автор: Сашо Виолетов
 • Тип: Site-specific

Натюрморт

 • Година: 2019
 • Автор: Димитър Генчев
 • Тип: Живопис

Началото

 • Година: 2020
 • Автор: Димитър Генчев
 • Тип: Живопис

Life Lines #2018

 • Година: 2019
 • Автор: Леда Ванева
 • Тип: Фотография

Art Tarot

 • Година: 2021
 • Автор: Мич Брезунек
 • Тип: Обект

Art fair cancelled

 • Година: 2021
 • Автор: Мич Брезунек
 • Тип: Скулптура
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 49 50