Open Art Files

Търсене в библиотеката с файловете

Документи

5 КУТИИ

 • Година: 2015
 • Автор: Стела Василева
 • Тип: Инсталация

Signs of Sound

 • Година: 2018
 • Автор: Стела Василева
 • Тип: Site-specific

брошура FLUCA

 • Година: 2018
 • Автор: Фондация Отворени изкуства
 • Тип: Каталог

Between Difference and Understanding*

 • Година: 2017
 • Автор: Алла Георгиева, Илияна Недкова, n.paradoxa/ international feminist art journal
 • Тип: Статия

Пейзаж

 • Година: 1990
 • Автор: Вихрони Попнеделев
 • Тип: Живопис

Абстракция

 • Година: 2012
 • Автор: Вихрони Попнеделев
 • Тип: Живопис

Голо тяло

 • Година: 2007
 • Автор: Вихрони Попнеделев
 • Тип: Живопис

Lock in Stock

 • Година: 2017
 • Автор: Теодора Николова
 • Тип: Интервю

Bravacasa 2016

 • Година: 2016
 • Автор: Теодора Николова
 • Тип: Интервю
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 41 42