Swimming pool

За пространството

SWIMMING POOL е пространство за изкуство в София с фокус върху художествени и кураторски изследвания, колаборативни подходи, експериментално арт образование и арт политики. Swimming Pool e разположен на централен градски покрив с вътрешни помещения и тераса с празен басейн, построен през 30-те години на миналия век.
Swimming Pool организира изложби, пърформанси, филмови прожекции, концерти, дискусии и други събития, с които насърчава българското изкуство в страната и в чужбина, като същевременно отваря контекста за международни артисти, куратори и писатели. Swimming Pool цели да създаде пространство в периферията за съвместно мислене и действие.
Тази година изследваме още едно поле: художественото образование. От самото начало Swimming Pool се е стремял дазадълбо чрез публични разговори, публикации и индивидуални срещи. Сега започваме да експериментираме с по-структурни подходи, за да достигнем до потенциала на неинституционализираните начини на обучение. Тази есен, ние също ще добавим публикации за изкуство към настоящите ни изследвания, за да разширим уместността на практиките в изкуството, които смятаме за значими днес.
От създаването на SWIMMING POOL през 2014г., Виктория Драганова организира артистичната програма.


Галерия

Стефания Батоева

Balconia, 2015.

Фотография

Детайли

  • Фотограф: Михаил Новаков

  • Описание: Installation view “Balconia” with painting by Stefania Batoeva at Swimming Pool, Sofia, 2015. Photo: Mihail Novakov

Мартин Пенев

Обект на безпокойство, 2018.

Фотография

Детайли

  • Фотограф: Яна Лозева

  • Описание: Installation view “Martin Penev: An Object of Concern” at Swimming Pool, Sofia, 2018.
  • Авторски права: Photo: Yana Lozeva