Петер Цанев

Биография

Петер Цанев е роден през 1967 в Габрово. Живее и работи в София. Завършва Националната художествена академия в София. Има докторска степен по история на изкуството и доктор на науките по психология на изкуството. От 2011 е професор по психология на изкуството в Националната художествена академия, София, където създава и ръководи магистърски програми по психология на изкуството и арт-терапия. Голяма част от работата му изследва връзката между теорията на изкуството и психологическата естетика. Автор е на книгите: „Психология на изкуството” (2008), „Психологически подходи в изкуствознанието” (2009), “Образ и съзнание в арт-терапията” (2018) в съавторство с професор Владимир Никитин, “Неразказаната българска абстракция” (2014) заедно с професор Станислав Памукчиев. По важни самостоятелни изложби: Екскурсивни обекти (2018) Галерия Credo Bonum, София; Преустановяване на обекта (2015) Гьоте институт, София и Галерия Contemporary Space, Варна; Инструменти на съпричастност (2011) Галерия „Райко Алексиев“, София; Непредвидимо прозрачен. Хетерохронни инсталации (2010) галерия „Ателие Пластилин“, София; Ектопластични рисунки и инсталации (2009) Изложбен център „Шипка“ 6, София. По важни участия в общи изложби: Parallel, Daire Gallery, Съпътстваща програма на 14-тото Истанбулско биенале (2015); Athens Photo Festival (2015) Benaki Museum, Athens; The Forgotten Pioneer Movement (2014), District. Kunst und Kulturförderung; Берлин; Recorded memories (2013), Музей на фотографията Брауншвайг. Творби на художника са показвани в: National Museum of Contemporary Art, Bucharest; Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka; CerModern, Ankara; Warehouse A‘, Port of Thessaloniki; Nicosia Municipal Arts Centre; Collegium Artisticum, Sarajevo.


За автора

Аз настоявам за изкуство, което продължава да утвърждава, че зад обектите има други обекти и зад образите има други образи. През последните години последователно развивам стратегия, която настоява за автономност на изкуството посредством въвеждането на така наречената от мен „доминантна гледна точка“, при която зрителят няма пряк достъп до идеалната гледна точка към възриемане на творбата. Така извън всякаква метафизика аз настоявам върху съществуването на „истинска гледна точка“ на базата на чисто психологически принципци. Тази моя стратегия е провокирана от завърналия се интерес на съвременната философия и психология към холистични понятия като „съзнание“. Истинската цел на моето изкуство е съзнанието. Съзнание, до което се опитвам да достигна през модулациите на вниманието. Смятам, че моята стратегия отваря пролука на уязвимст в комфортната рамка на интерактивност, наложена от съвременното изкуство и триумфа на зрителя. Аз наричам тази уязвимост „свещена уязвимост“, защото е насочена към фундаментално подкопаване на позицията да бъдеш зрител на изкуството или по-точно казано на илюзията да бъдеш зрител на творба на изкуството.
- Петер Цанев


Галерия

Петер Цанев

Преустановяване на обекта, 2015.

Инсталация

Детайли

  • Материал: бели дървени маси и столове, фотография, бели стиропорени летви и черни мембрани за хидрофор, изработени от EPDM, материал одобрен за питейна вода, Гьоте институт, София.

Петер Цанев

Опит извън тялото, 2018.

Инсталация

Детайли

  • Материал: стоманена тел, фотография, бяла дървена топка, Галерия Плюс 359, (втори етаж), София.
  • Широчина: 250.00 mm    Дължина: 150.00 mm    Дълбочина: 250.00 mm   

Петер Цанев

Опит извън тялото, 2018.

Инсталация

Детайли

  • Материал: бяла летва от стиропор, фотография, Галерия Плюс 359, (първи етаж), София.
  • Широчина: 150.00 cm    Дължина: 250.00 cm    Дълбочина: 250.00 cm   

Петер Цанев

Екскурсивни обекти, 2018.

Инсталация

Детайли

  • Материал: квадратна рамка с бяло платно и комбинация от ежедневни предмети, открити в задните стаи и коридори на галерията

Петер Цанев

Инструменти на съпричастност, 2011.

Инсталация

Детайли

  • Материал: бетонни тротоарни плочи, различни предмети, пластмасови торбички с вода и човешки дъх

  • Описание: Галерия „Райко Алексиев“, София.