Галерия Гешов

За пространството

Галерия Гешов е създадена през ноември 2015 г. с намерението да бъде пространство за съвременно изкуство. Тя се намира в емблематичния за стара София бивш еврейски квартал, където могат да се срещнат по уникален начин архитектура и археология от най-древните поселения на столицата, през невероятния сецесион до съвременността.
Кварталът има своя фестивал – КвАРТал  фестивал, който вече трета година активира творческия потенциал на  хора, пространства и площади и се превръща в събитие с много гости от страната и чужбина.
И в тази специфична градска среда Галерия Гешов предоставя възможност на български и чужди артисти да дадат образ на проблемите на съвремието ни в своите творчески проекти. Усилията са   в посока участие в съвременната културна сцена с интересни визуални проекти и приобщаването на публиките към каузите и предизвикателствата на съвремието