Партньори

Фондация „Зингер-Захариев“ е създадена през 2021 г. oт Kathrin Singer-Sachariewa и Камен Захариев с цел да подкрепя организацията на изложби, пърформанси, артистични намеси в пространството, публикации, конференции, семинари, образователни програми, лекции и да подпомага финансово подобни дейности на сродни организации. През 2022 г. Фондацията стартира "SZ CONTACT" – програма за подкрепа за български артисти, институции за съвременно изкуство, куратори и продуценти от целия спектър на визуалните изкуства. Основната идея на грантовата програма е да осигури финансиране за проекти, които подкрепят арт сцената. През 2023 г. дейностите на "Open Art Files" са частично финансирани от фондация "Зингер-Захариев".

Фондация „Пловдив 2019“ е организацията, която има основна цел да подготви кандидатурата на Пловдив за титлата и реализира проекта за пръв път в България. От създаването си през 2011 г. до момента фондацията организира 12 отворени покани, с които даде възможност на повече от 1000 организации от страната и чужбина да споделят идеите си за проекта Европейска столица на културата.  Основната й роля е заедно със своите партньори, да подкрепя развитието на устойчиви инициативи и структури, които допринасят за позиционирането на Пловдив и неговите граждани в европейския контекст.   Фондация „Пловдив 2019“ създава мрежа от партньорства между бизнес средите, артистичния сектор и официалните институции, за да осигури трайна промяна в културния климат в страната и отваряне към още по-широка международна сцена.

Наградата „Гауденц Б. Руф” е основана в 2007 от швейцарски гражданин, който е живял в България между 1995 и 2000 година, опознал е богатия културен живот на страната и е убеден в нейния творчески потенциал.  Наградата се обезпечава финансово от фонд, създаден в Швейцария. Тя има за цел да стимулира и популяризира български художествени постижения в областта на визуалните изкуства и да извежда във фокус творчеството на младите поколения.  От 2007 до 2011, след конкурс, наградата бе присъждана всяка година на един млад и един утвърден творец. През този период за нея се състезаваха общо 560 кандидати, 79 от които бяха номинирани за отличието. Произведенията на номинираните бяха представени на годишни изложби и публикувани в каталозите към тях (вж. ПОБЕДИТЕЛИ). От 2012 до 2018 г. средствата от наградата „Гауденц Б. Руф“ осигуряваха подкрепа за създаването на художествени творби на български художници и за събития, представящи съвременното българско изкуство в България и чужбина. Накрая, през 2019 г. наградата „Гауденц Б. Руф“ ще отпразнува последната година от своето съществуване като организира конкурс за млади художници на възраст до 40 години и последваща изложба „Finale“.


Национален Фонд „Култура“ e българската организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. Национален фонд „Култура“ е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000г. Основната му цел е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на Република България за съответния период и в Закона за закрила и развитие на културата.

Sarieva / Hub е хибридна среда, създадена, за да обогатява културата на живеене и възприятие. Хъбът се отличава с мултижанровост и мултифункционалност и обединява няколко организации и пространства със собствени програми и фокус - Sarieva / Gallery, Open Arts Foundation, artnewscafe и Кабинѐт. Платформата е не просто средство, а посока, начин на живот, инспириращ и модерен лайфстайл, пряко свързан с артистичния живот.

artnewscafe bulletin е месечна професионална селекция на арт събития от България, Балканите и света, поднесена достъпно за широката публика и любителите на изкуство. Бюлетинът е създаден през 2008 г. и се издава се от Фондация „Отворени изкуства“. Наличен като безплатно мобилно приложение и месечен нюзлетър.