Генератор

За пространството

През 2017г, основателите на няколко различни организации- Studio Komplekt (културен мениджмънт) , Creative Shower (дизайн мислене) и Metta (място за почивка в градска среда) обединяват умения и опит в съвместен проект - Генератор, център за дизайн и иновации. Генератор е място за срещи и колаборации, създаване на съдържание и иницииране на проекти. Концепцията на Генератор е чрез дизайн да генерира идеи, експерименти, както и конкретни решения и преживявания, които провокират иновации и добавят стойност към живота и обществото ни.

Генератор се намира в старата сграда на Завод Витоша,  която приютява вдъхновяваща среда от разрастваща се творческа и стартъп общност. Пространството е архитектурен проект на арх. Ива Платиканова и е замисленo, така че да може да се трансформира лесно спрямо различни функции и нужди. Разполага със зареден бар, библиотека, събираща заглавия посветени на различните проявления на дизайна и магазин, който предлага селекция от различни дизайн предмети от български автори. 

Генератор дава поле за изява за съвместни проекти и обмяна на знание и опит между творческата общност, бизнес сферата и публичния сектор. Пространството продуцира, организира и е домакин на разнообразни културни събития, изложби, дискусии и работилници.  

Дизайн програмата на Генератор предлага на публиката лично запознанство с представители на творческия сектор от България и света, чийто труд и постижения са повод за вдъхновение и мотивация за развитие и промяна на средата към по-качествена. В рамките на година, екипът на Генератор успява да срещне публиката с уважавани и вдъхновяващи международни имена като Деян Суджич ( Директор на музея за дизайн в Лондон), студио thonik (авторите на графичната идентичност на Аместедам), Винченцо Ди Мария (новатор и утвърдено име в сферата на дизайн мисленето), BIG-GAME (швейцарско дизайн трио) и много други. Те пристигат като гост-лектори и водещи на различни формати, продуцирани от Генератор, сред които са Дизайнът Е -серия от публични срещи с уважавани международни имена новатори в дизайна, поредицата обучения How To: workshops, които помагат  на всеки да придобие практични умения и да разшири знанията си, Design Class with- класове с фокус дизайн на услуги и дизайн мислене и др.  

Генератор е както концепция така и физическо пространство, което продължава да се развива и променя спрямо нуждите на общността за култура, дизайн и по-добро бъдеще.