Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“

За пространството

Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ е открит през 2004 г. и от тогава насам се е утвърдил като дом на независимите артисти в България и място, в което свободно се обсъждат най-важните и актуални социални, политически и културни въпроси. Центърът е първото пространство за публичен дебат и първото независимо пространство за изкуство, култура, социални практики и психодрама в България. Намира се в бившия дом ателие на големия български скулптор от началото на XX-ти век Андрей Николов. Центърът е проект на създадената през 1996 г. Фондация „Гъливер клиринг хауз“. Мисията на центъра е да развива независимата сцена за изкуство, да дава тласък на гражданското участие и критичното мислене, и да помага за интеграцията на най-уязвимите групи в обществото със средствата на изкуството и психодрамата. Червената къща осъществява мисията си чрез програмите „Общество и политика“, „Изкуство и култура“ и „Социални практики и психодрама“. 


Програми

Общество и политика 

Публичните дебати на Червената къща са покана за автентичен и честен публичен диалог върху съвместния ни живот като граждани. Те поставят за обсъждане най-важните социални, политически и културни въпроси на нашето съвремие. Отворени са към многообразие от мнения, без страх от добре аргументирания спор, и са поднесени на език, който е едновременно точен, но и въздействащ и за неспециалисти. Дебатите са отворени към разнообразие от говорители и групи в обществото. Стремежът е да бъдат представени гласове, които трудно могат да бъдат чути другаде – например гласовете на младите хора, на жените, на малцинствата и др. От откриването на центъра лектори и гости в дебатите са били известни личности като писателите Орхан Памук, Дубравка Угрешич и Георги Господинов, ученият Лари Лесиг, военният журналист Кевин Сайтс, политологът Иван Кръстев, историкът Тимоти Снайдър, гражданският активист Кристиян Пичолини, и много други.

Изкуство и култура

От самото си създаване Червената къща се е утвърдила като дом за независимите артисти в България. С поредици като „Дебюти на границата“, „Изкуство в безтегловност“ и „Контраплан“ центърът дава пространство за дебюти на артисти с нетрадиционни гледни точки. Едни от първите си изяви тук имат имена от съвременната сцена като Галина Борисова, Ида Даниел, Иво Димчев, Вили Прагер и Ива Свещарова, Неда Соколовска и формации като театър „Реплика“ и „36 маймуни“. Събитията на програма „Изкуство и култура“ са основната част от програмата на Червената къща и голяма част от тях търсят отговор на болезнени социални въпроси като: „За какво мечтаят бездомните хора в София?“, „От какво бягат бежанците?“ и „Каква е държавата, която искаме и сами създаваме?“. Така те работят в синхрон с програма „Общество и политика“ за постигането на по-добра осъзнатост за проблемите на обществото чрез форми на социално ангажираното изкуство като форум театъра (театър на потиснатите), документалния театър и етнодрамата, които изследват актуални теми, включително като въвличат публиката като коментатор, участник и съавтор. Така границата между реалността и изкуството изтънява и зрителят сам вижда как участва или не във важните за България процеси, които се случват тук и сега. Платформата за документално изкуство В/ХОД е главният двигател на програмата за социално ангажирано изкуство на Червената къща. Освен развитието на независимото и социално ангажирано изкуство, програма „Изкуство и култура“ организира краткосрочни обучения, които допълват обучението по изкуства в страната, като театралните методи „Сузуки“ (Suzuki) и „Гледни точки“ (Viewpoints), дигиталните технологии, виртуалната реалност и др. Центърът за култура и дебат е съорганизатор на първия международен фестивал за съвременен танцов пърформанс в България, „Антистатик“. Тук традиционно се провеждат и Месец на фогорафията, Международен форум за безпредметно изкуство „ортогонал“, Фестивал на софийската ЛГБТИ общност, и много др.

Социални практики и психодрама

Мисията на програма „Социални практики и психодрама“ е да помогне за интеграцията на най-уязвимите групи в обществото с помощта на изкуството и експресивните методи, както и да развие психодрамата, социометрията и груповата терапия и популяризира тяхното приложение в образованието, социалната работа, психологическото консултиране и организационното развитие. Социални практики Червената къща има основен принос в България за въвеждането и развитието на нов тип социална услуга за интеграция на хора в неравностойно положение в институциите. Това е психосоциалната подкрепа със средствата на изкуството (драма, рисуване, форум театър) и експресивните методи (социодрама, плейбек театър, психодрама). Те стимулират социалната адаптивност, самостоятелното мислене и способността за справяне с лични и социални проблеми. Институт по психодрама Мисията на Института по психодрама е да развива, популяризира и обучава в малко познати в България методи като психодрамата, социометрията и груповите динамики. Институтът е акредитиран обучителен институт към FEPTO (Федерация на европейските тренинг организации по психодрама) от юни 2012 година.