Sarieva / Gallery

За пространството

Sarieva / Gallery е основана през септември 2021 г. в град Пловдив, България. От ноември 2021 г. реализира програма в София и в момента е в процес на установяване на постоянно местонахождение в София и в чужбина, като всичко това е планирано за периода 2022-2023 г. Sarieva / Gallery представлява художници и следва активна програма.

Sarieva / Gallery е динамична и рефлексивна съвременна галерийна практика, създаваща пространство за срещи и диалог, опознаване и подкрепа на изкуството, която контекстуализира изкуството с различни средства и по този начин надхвърля традиционния модел на белия куб и черната кутия.

Галерията представя значими международни автори с утвърдена кариера и в същото време поддържа основната си страст – да открива, преоткрива и развива артистични фигури, да представя непознато или малко познато художествено съдържание от конкретни региони и да организира образователна програма около него.

Изложбите са предимно дуетни или такива, които изискват специфичен кураторски фокус. За да отстоява своите концепции, Sarieva / Gallery често представя произведения, собственост на колекции и културни институции, без да променя специфичния си профил на галерия, работеща изключително с пазара.

Галерията редува традиционната си изложбена програма с проекти на Sarieva Gallery Lab, които отварят възможности за експериментиране и развитие. Тези проекти са организирани основно в пространството на галерията в Пловдив. Настоящите проекти на Sarieva Lab включват: Sarieva Studio – Residency, по време на който галерията се превръща в ателие на художник, място за създаване на произведения на изкуството и взаимодействие с куратори, колекционери и широката публика.

Основателят и директор на галерията Веселина Сариева е автор, куратор, колекционер на изкуство и мениджър с международен принос. Най-голямото й постижение е в подкрепата на българското съвременно изкуство, както и в откриването и утвърждаването на малко познати художествени територии, автори и среди. Тя е основател на  Sarieva/Hub, ръководи проекти на Open Arts Foundationartnewscafe и е съ-директор на Sariev gallery до 2021 г.


Галерия

Ванеса Попова

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE I – In Defense of Solid Material, 2021.

Фотография

Детайли


Яна Лозева

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE III – Under Deconstruction, 2021.

Фотография

Детайли


Мария Джелебова

FUTURE UNFORGETTABLE PHASE I – In Defense of Solid Material, 2021.

Фотография

Детайли


Яна Лозева

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE III, 2021.

Фотография

Детайли


Руди Нинов

Откриване на FUTURE UNFORGETTABLE PHASE VI – Color Words In Prologue, 2021.

Инсталация

Детайли

  • Фотограф: Ванеса Попова

Владимир Иванов, Станка Цонкова-Уша, София Грънчарова

ЕХО, 2022.

Колаж

Детайли

  • Фотограф: Мария Джелебова

Мария Джелебова

Let Them Draw III, 2021.

Инсталация

Детайли