Наташа Ноева

Биография  

Наташа Ноева е родена през 1989 г. в гр. Тутракан. Завършва спец. „Изкуствознание“ в Национална художествена академия, София – бакалавър и магистър. От 2018 г. е докторант в Институт за изследване на изкуствата, БАН.  Основни професионални направления: живопис, скулптура, галерията като институционален център на художествения живот. Публикува свои статии за съвременно българско изкуство в Инфо-бюлетин СБХ; статия по проект към каталога  и изложба „Елиезер Алшех и естетиката на безобразието“, СГХГ (2018); критически статии към каталог по проект “Художниците на Народен театър Иван Вазов”, СГХГ (2014), както и статии  във в. „Култура“, „Литературен вестник“, сп. „Проблеми на изкуството“ и др. През 2017 г. реализира проекта  „От проект до обект“ (изложба скулптура и рисунка), Берлин, Германия и е куратор на ретроспективната изложба на Виолета Гривишка-Танева, СБХ. Виртуален музей „Борис Денев и Славка Денева“ и др.