Open Art Files

Търсене в библиотеката с файловете

Документи

Острови

 • Година: 1987
 • Автор: Цветан Кръстев
 • Тип: Site-specific

Обядът

 • Година: 1988
 • Автор: Цветан Кръстев, Пл. Монев
 • Тип: Пърформанс

Блато

 • Година: 1996
 • Автор: Цветан Кръстев
 • Тип: Site-specific

Блато

 • Година: 1996
 • Автор: Цветан Кръстев
 • Тип: Site-specific

Храм 3

 • Година: 1990
 • Автор: Цветан Кръстев
 • Тип: Site-specific

Храм 3

 • Година: 1990
 • Автор: Цветан Кръстев
 • Тип: Site-specific

Храм 3

 • Година: 1990
 • Автор: Цветан Кръстев
 • Тип: Site-specific
1 2 3 4 5