Литературен вестник

За вестника

„Литературен вестник“ е седмично печатно издание за литература и култура, което излиза без прекъсване от 1991 г. до днес. Неговата настояща редколегия включва Амелия Личева (гл. ред.), Пламен Дойнов, Ани Бурова, Камелия Спасова, Мария Калинова, Георги Гочев, Йордан Ефтимов, Бойко Пенчев, а главни редактори през годините са били Едвин Сугарев, Миглена Николчина, Георги Господинов и Ани Бурова.  

Вестникът се утвърждава като динамична сцена за съвременната литература и изкуство, органично свързан с процесите и явленията в българската култура. Той е многопосочен архив и мрежа за събития, лица, поетики от културния живот през последните три десетилетия. На неговите страници са тръгнали вече три поколения автори, чиито представители днес са сред най-известните български писатели и хуманитаристи. Вестникът публикува българска и преводна художествена литература, критически рецензии за книги, изобразително изкуство, кино, театър, музика, както и публицистични текстове и интервюта, дебатиращи ключови въпроси от актуалната културна и социално-политическа ситуация. „Литературен вестник“ има вече над 25-годишен опит в критическото проследяване на артистичната сцена.

Постоянните рубрики насочени към актуални художествени събития и явления са „На фокус“, „Сцена“, „СтоЛица“, „На балкона“, „Чели ли сте хубава изложба“. Водещите художници и дизайнери на изданието през годините са били Стефан Десподов, Борис Десподов, Яна Левиева, а в момента това са Александър Байтошев и Дамян Дамянов.   „Литературен вестник“ запазва своите страници като отворено пространство за експеримент, той инициира серия от работилници, насочени към младите и дебютиращи артисти не само от полето на литературата, но и визуалните изкуства и философията. Вестникът предлага на творците и интелектуалците поле, свободно от императивите на масовата култура и посттоталитарните идеологии.


Галерия

Свобода Цекова

ЛВ на 25, 2016.

Фотография

Детайли


ЛВ

Първи брой, 1991.

Статия

Детайли


Йоанна Нейкова, Меги Попова, Георги Герджиков, Франческа Земярска

Манифести, бр. 20/ 2018, 2018.

Статия

Детайли


Александър Байтошев

Градът, 2017.

Графика

Детайли


Дамян Дамянов

Суши, 2018.

Графика

Детайли