Сдружение Изкуство днес

За пространството 

Сдружение "Изкуство Днес" е основано през 1997 като неправителствена организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза. Целта на Сдружение "Изкуство днес" е да представя алтернативни и експериментални форми в изкуството; да работи за тяхното изследване и документиране; да създаде информационен фонд представящ съвременни автори; да подготвя периодични и уникални печатни издания за изкуство; да създаде мултимедийна лаборатория и резидентна програма; да осъществява образователни програми за млади хора; да организира семинари, дискусии, уъркшоп; да популяризира дейността си сред широка публика, приоритетно сред ученици, студенти и млади хора.
От основаването си сдружение "Изкуство днес" работи за създаването на Център за съвременно изкуство в град Пловдив. Сдружението извоюва правото да ситуира Центъра в сградата на старинна Римска баня, надстроена в периода на Османската империя. Сградата е общинска собственост, уникален архитектурен паметник от 16.в. със специфичен интериор.

На 01.01.2004г. стартира тригодишен проект на Сдружение "Изкуство днес", подкрепен от Швейцарска културна програма за България. Проектът подпомогна структурирането на Център за съвременно изкуство-Пловдив и подкрепи финансово дейността му през този период. Проектът бе съставен от три модула: