Борис Сергинов

Биография

Проф. д-р Борис Сергинов е роден на 14 май 1968 г. в Перник, живее в София. Завършва Средното художествено училище за изящни изкуства в София през 1987 г., а през 1994 г. – специалност „Живопис“ в Националната художествена академия. През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема „Традиционни и съвременни средства за визуализация в индустриалния дизайн“ и има присъдена от ВАК образователна и научна степен „доктор“. През 2009  г. за придобиването на научна степен „доцент“ защитава хабилитационен труд на тема „Интериорният дизайн и неговото проектиране чрез съвременни и класически методи.“ През 2016 г. защитава научно звание „професор“ (дизайн, интериорен дизайн) в Нов български университет. Ръководи и участва в множество проекти в областта на дизайна, концептуалния дизайн, ленд арт. Куратор е на множество международни изложби, фестивали и представяния, като международните пътуващи семинари, изложби, концерти и представления „Представяне на съвременното изкуство и дизайн от НБУ в Барселона“ (1 март - 29 април 2019), международния междудисциплинарен пътуващ семинар "Биоморфни форми - Да запазим Корал 2019", "Майски дни на дизайна 2019" на Нов български университет и Университет за приложни науки и изкуства Дортмунд (20-27 май 2019) и много други. Преподавал е в Свободната академия за изящни изкуства „Жул Паскин“ в София, в Средното художествено училище за приложни изкуства в София, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (специалност „Педагогика на изящните изкуства“), в Националната художествена академия (специалност „Промишлен дизайн“). От 2001 г. преподава „Съвременни средства за проектиране“ и „Дизайн на градската среда“ в департамент „Дизайн и архитектура“ на Нов български университет. От 2005 г. е директор на магистърска програма „Моден дизайн на облеклото“ и бакалавърска програма „Интериорен дизайн“ в департамент „Пластични изкуства и архитектура“ на НБУ. От 2011 г. до 2020 г. е ръководител на департамент „Дизайн и архитектура“ в НБУ. Член на Академичния съвет на НБУ и член на Факултетния съвет на Магистърски факултет от 2007 г. От 2020г. е декан на магистърски факултет на НБУ. Един от основателите на сдружение София UNDERGOUND, член на „Изкуство в действие“, член на СБХ и др.


За автора

През 90-те години е един от най-известните български „неконвенционални“ художници с радикални, често провокативни изяви. Много от пърформансите му през този период са направени в партньорство с Габриела Петрова, например в софийската галерия „XXL“ или в рамките на фестивалите Sofia Underground. Творческите му проекти са в областта на визуализацията в дизайна, интериорния дизайн, компютърната графика и колористика, пърформънса, инсталацията, фотографията, живописта, електронната живопис, стенописта, музиката и поезията. Негови произведения и инсталации се съхраняват в колекциите на Националната художествена галерия в София, колекцията на Лучано Бенетон, Градската галерия на Перник, в колекциите на М-Тел, „Димонт“ и на Българско посолство в САЩ, в държавни и частни колекции във Финландия, Япония, Канада, Франция, Русия и т.н. Борис Сергинов участва в голям брой национални и общи изложби, изложения и фестивали. Под псевдонима Бобо участва във вече несъществуващата пънк-група „Бобо, Тошо и Табаков“.


Галерия

Борис Сергинов

" Цигари ", 2013.

Живопис

Детайли

 • Материал: Смесена техника
 • Широчина: 100.00 cm    Дължина: 120.00 cm    Дълбочина: 5.00 cm   
 • Размери: Сто на сто и двадесет

 • Собственост на: Steppenwolf Gallery

Борис Сергинов

“Улични случки”, 2002.

Пърформанс

Детайли

 • Фотограф: Георги Златарев
 • Материал: Човешки тела, автомобил, чукове.
 • Широчина: 0.00 mm    Дължина: 0.00 mm    Дълбочина: 0.00 mm   
 • Размери: нула

Борис Сергинов, Габриела Петрова, Бобо, Тошо и Табаков

"Като няма пари за изкуство яжте лайна", 1998.

Пърформанс

Детайли

 • Фотограф: Георги Златарев
 • Материал: Смесена техника и саунд дизайн.
 • Широчина: 0.00 mm    Дължина: 0.00 mm    Дълбочина: 0.00 mm   
 • Размери: нула

Борис Сергинов

"Плюсове и минуси",, 1997.

Живопис

Детайли

 • Материал: туш и пигменти върху платно
 • Широчина: 180.00 cm    Дължина: 200.00 cm    Дълбочина: 10.00 cm   
 • Размери: Сто и осемдесет на двеста на десет

Борис Сергинов

"Без название", 1996.

Обект

Детайли

 • Материал: тръстика,кал, вар, пръчки пигменти.
 • Широчина: 300.00 cm    Дължина: 120.00 cm    Дълбочина: 250.00 cm   
 • Размери: триста на сто и двадесет на двеста и петдесет